Czym jest psychoterapia?

Czym jest psychoterapia? Na co pomaga psychoterapia? Kim jest psychoterapeuta? Jak wybrać dobrego psychoterapeutę? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Psychoterapia to proces, którego celem jest zmniejszenie lub zlikwidowanie cierpienia emocjonalnego oraz zrozumienie siebie. Najogólniej mówiąc, psychoterapia to zespół metod leczenia rozmaitych zaburzeń i problemów natury psychicznej, który opiera się na bezpośrednim kontakcie z psychologiem, psychoterapeutą. Cały proces składa się z cyklu spotkań pacjenta z terapeutą, indywidualnych lub w większej grupie, w zależności od potrzeb i rodzaju wybranej terapii.

Na co pomaga psychoterapia?

Osoba korzystająca z psychoterapii wcale nie musi doświadczać zaburzeń psychicznych, a może na przykład odczuwać potrzebę poprawienia jakości swojego życia emocjonalnego. Psychoterapia może m.in. zwiększyć motywację do działania, poprawić samoocenę, poprawić komunikację z innymi ludźmi. Terapia jest pomocna w poprawie jakości życia osobistego i zawodowego. Psychoterapia sprawdza się w leczeniu zaburzeń takich jak: depresja, stany lękowe, nerwice, fobie, zaburzenia żywienia. Zgłoszenie się na terapię jest dobrym pomysłem gdy nie radzimy sobie emocjonalnie z pewnymi sytuacjami w życiu np. tracimy motywację do działania, czujemy się bezradni, mamy trudności w relacjach z ludźmi. Psychoterapia jest skutecznym wsparciem również w leczeniu chorób psychosomatycznych np. migreny czy chorób układu krążenia.

Kim jest psychoterapeuta?

Do prowadzenia psychoterapii upoważnieni są odpowiednio wykwalifikowani specjaliści. By zostać psychoterapeutą, należy skończyć studia wyższe – najlepiej psychologię lub psychiatrię. Następnie ukończyć profesjonalne szkolenie podyplomowe z psychoterapii, zakończone egzaminem do certyfikatu. Profesjonalne szkolenie na psychoterapeutę jest wymagające i angażujące czasowo, trwa około 4 lata. W większości szkoleń psychoterapeuta musi również przejść własną psychoterapię. Po ukończonym szkoleniu profesjonalny terapeuta regularnie uczestniczy w superwizjach i szkoleniach stale dbając o swój rozwój zawodowy.

Jak wybrać dobrego psychoterapeutę?

Badania naukowe wskazują, że nie ma jednej psychoterapii pomocnej dla wszystkich pacjentów i problemów, a skuteczność psychoterapeuty bardziej zależy od cech osobistych terapeuty niż stosowanego podejścia psychoterapeutycznego. Dlatego dobrze, że istnieje dostęp do różnych rodzajów psychoterapii i możliwość wyboru psychoterapeuty. Szukając dobrego psychoterapeuty zdecydowanie warto sprawdzić opinie w intrenecie. Pamiętając jednak o tym, że nawet polecany przez wielu ludzi i bardzo dobry terapeuta może nie być odpowiedni dla ciebie. Możecie zwyczajnie do siebie nie pasować. Dlatego też przed rozpoczęciem psychoterapii prowadzone są konsultacje, jest to czas, który pozwala sprawdzić jak czujemy się w kontakcie z psychoterapeutą. Sprawdzamy czy mamy do niego zaufanie i będziemy w stanie otworzyć się przed nim. Istotna dla pacjentów jest przynależność psychoterapeuty do stowarzyszeń zawodowych, które wymagają stosowania się do standardów praktyki. Jeśli psychoterapeuta jest członkiem towarzystwa psychoterapeutycznego oznacza to, że nie jest anonimowy, a jakaś organizacja poręcza za jakość jego usług.

Bardzo ważnym aspektem jest regularne uczestniczenie w superwizjach i szkoleniach, wtedy mamy pewność, że psychoterapeuta stale pracuje nad swoim warsztatem. Nie wahajmy się pytać psychoterapeuty o jego wykształcenie. Najlepiej jak terapeuta ukończył studia psychologiczne i 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne zakończone zdanym egzaminem certyfikacyjnym. Wtedy mamy największą pewność, że jest to człowiek profesjonalnie przygotowany do swojej pracy.

10.01.2020

Tagi: psychoterapia, psychoterapeuta, psycholog